Home

Flexibel lessysteem

Omdat een flexibel lessysteem van invloed is op de seizoensprijs van muzieklessen, volgt hier eerst nog een uitleg van het systeem.

Het flexibel lessyteem houdt in dat er niet noodzakelijkerwijs volgens een vast weekrooster met een vast aantal lessen per seizoen wordt les gegeven. Voor elke les wordt er in principe een nieuwe les afspraak gemaakt. De lesduur en het aantal lessen per seizoen kunnen naar behoefte vastgesteld worden. Dat wil overigens niet zeggen dat een aantal achter elkaar afgesproken lessen niet op een zelfde tijd in de week zouden kunnen plaats vinden. Het is alleen wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de gewenste tijd op het moment dat deze lessen geboekt worden. Bij afname van meer dan 3 lessen kan er voor worden gekozen een leskaart aan te schaffen.

Omdat met dit systeem wellicht wel eens vergeten wordt op welke tijd een les afgesproken is, zal een gereserveerde lestijd meteen vastgelegd worden op het internet rooster. Men hoeft dan maar deze link aan te klikken of je kunt zien of je die week les hebt of in één van de volgende weken.

Lesduur

Er kunnen lessen worden genomen van een half uur wekelijks, 40 minuten twee wekelijks of een heel uur met elke gewenste frequentie.

Betalingsvoorwaarden

* Eén enkele les kan na het beeindigen van die les contant of per mobiele bank overschrijving ter plaatse worden voldaan.

* Voor de betaling van enkele lessen tegelijk (3 of meer lessen) kan een leskaart worden aangeschaft. Bij de de eerst opgenomen les kan het bedrag van deze kaart contant of per mobiele overschrijving worden voldaan. Per mail wordt dan nog dezelfde dag een gevalideerde pdf kaart toegestuurd waarop de nog openstaande volgende lessen kunnen worden geboekt. De gevalideerde kaart dient tevens als betalingsbewijs.

* Als het in de verwachting ligt de lessen voor onbepaalde tijd binnen een seizoen met enige regelmaat (wekelijks of twee wekelijks) voort te zetten, dan kan er ook op factuur achteraf betaald worden. Op de kwartaal factuur zijn dan de opgenomen lessen gespecifieerd.

* Afzeggen van een geboekte les moet minimaal 24 uur van te voren gedaan worden. Een mondelinge of telefonische afzegging dient tevens bevestigd worden met een mail. (Dit om een ordentelijke digitale archivering mogelijk te maken en het internet rooster per direct te kunnen aanpassen.)

 

Hiernaast zie je een afbeelding van een leskaart. Naam, telefoon nummer en e-mail adres zijn vooringevuld.
Daarna zijn het aantal gekozen lessen en de lesduur vooringevuld. Ook de eerste les afspraak is al vooringevuld. Tot slot is de wijze van betaling en het te betalen bedrag ingevuld. Met mijn digitale ondertekening is de leskaart gevalideerd. Latere les afspraken kunnen handmatig bijgeschreven worden. Het betaalde bedrag alsmede de vooringevulde gegevens over lesduur en het aantal lessen is bepalend voor het aantal lessen wat met deze leskaart kan worden opgenomen. Een leskaart is binnen een gezin overdraagbaar.

Klik hier voor een leskaartvoorbeeld in hoge resolutie.

 

 

Tarieven (cursus 2018 - 2019)

Onderstaand zijn de tarieven te zien voor 1 les en de tarieven voor een leskaart van 6 lessen.

* les van een half uur: € 24,50
* les van 40 minuten: € 33,00
* les van een heel uur: € 49,00

 

* leskaart 6 lessen van een half uur: € 147,00
* leskaart 6 lessen van 40 minuten: € 198,00
* leskaart 6 lessen van een heel uur: € 294,00

 

Voor een totaal jaar overzicht kunt u op deze link klikken. Daarin is snel te zien dat een wekelijkse les van een half uur tussen de 705,00 en 846,00 euro per seizoen zal gaan kosten. Maar dat een twee wekelijkse les van 40 minuten slechts uitkomt op 567,00 euro. Daarentegen kost een twee wekelijkse les van een uur ook 846,00 euro, maar hier kan dan weer op bespaard worden door gemiddeld een les om de 3 weken te boeken.

Proefles

Voor het gereduceerde tarief van € 20,00 kan een proefles van een half uur worden afgesproken.

Tarief snelcursus gitaar

Lessen van een snelcursus gitaar kunnen tot maximaal drie personen tegelijk geboekt worden. Er dient dan onderling overeenstemming te zijn over het aantal op te nemen lessen en mogelijke data. In dat geval kunnen de kosten naar rato onderling gedeeld worden.

Tarief Muziektheorie

Ook de lessen muziektheorie kunnen meer personen tegelijk geboekt worden. Ook dan dient er onderling overeenstemming te zijn over het aantal op te nemen lessen en mogelijke data. Ook in dat geval kunnen de kosten onderling naar rato gedeeld worden.

Naar het begin van deze pagina.