Home

Muziektheorie

Een opmerking vooraf: Voor het volgen van deze cursus wordt er vanuit gegaan dat je het benoemen van noten beheerst. Mocht dit niet in voldoende mate het geval zijn dan moet dat eerst geoefend worden. Bijvoorbeeld met het onderstaande boekje.

Notenlezen, Alan Charlton, Atrium.

Wat je leert en nodig hebt als de de cursus Muziektheorie wilt volgen.

Deze cursus leert je met muziek (klinkend of genoteerd) om te gaan als een gewone taal. Dus wat je hoort moet je in principe op kunnen schrijven. En bij genoteerde muziek moet je je een voorstelling van de klank kunnen maken voordat je het genoteerde notenbeeld gespeeld hebt. Elke professionele musicus of ambitieuze amateur moet zich deze vaardigheid eigen maken. Bij een toelating tot een conservatorium behoort ook altijd een test om te bepalen hoever je op dit gebied al bent. Verder heb je het ook nodig als je wilt leren componeren of arrangeren.

Als deze cursus iets voor jou is, begin dan met het lezen van het onderstaande tipboek:

Muziek op papier, Hugo Pinksterboer, Bart Noorman, Tipboek company. ISBN 90 76192 02 2

Met het lezen van dit boek raak je bekend met de denkwijze van de muziek theorie. Je leert alvast iets over intervallen, toonladders en akkoorden op een inzichtelijke manier. Wat je niet meteen snapt komt uiteraard in de cursus aan bod. Het boekje is zowel in boekwinkels als in muziekwinkels, die bladmuziek verkopen verkrijgbaar.

Een ander boek op dit gebied is "Muziektheorie voor dummies". Je hoeft dit boek nog niet aan het begin van de cursus aan te schaffen! Intervallen, toonladders en akkoorden komen ook in dit boek aan de orde. Ook dit boek is geschikt om je alvast op de cursus in te lezen. Alles wat in dit boek staat en nog meer komt in de cursus aan bod.

Muziektheorie voor Dummies, Michael Pilhofer, Holy Day, Pearson Education. ISBN 978-90-430-1557-8

Download en print voor voor het volgen van de cursus het volgende stencil:

Stencil Algemene muziekleer

De stof hierin is veel moelijker omdat er in dit stencil meer lesstof in zeer gecomprimeerde vorm aangeboden wordt. Maar om dit alles te begrijpen ga je dan ook een cursus volgen.

Om te kunnen oefenen met het benoemen van intervallen, toonladders en accoorden moet je het volgende invul stencil te downloaden en uitprinten.

Invulbladen algemene muziekleer

Verder heb je voor het noteren van opgaven (blanco) muziek papier nodig. Dat kun je ook downloaden en vervolgens uitprinten.

Voor muziek papier met een G sleutel: klik hier.
Voor muziek papier met F sleutel: klik hier.
Voor (piano) muziek papier met een G en F sleutel: klik hier.
Voor leeg muziek papier: klik hier.

Creativ Commons licentie Op alle downloadbare documenten van deze site is deze licentie van toepassing.

Tip: Tussen zaken weten en kunnen zit een groot verschil. Als je de termen uit de algemene muziekleer kent wordt het tijd om je gehoor te trainen. (Solfège) Om een begin te maken met het herkennen van intervallen, accoorden en toonladders kun je terecht op internet. Er zijn op dit moment veel interactieve sites waarmee je thuis aan de slag kan.

Naar het begin van deze pagina.